Friday, April 22, 2005

Mytologi fra Grækenland til Indien

Mange har sikkert tænkt over, hvorfor der er så store
ligheder mellem indisk og vesterlandsk astrologi og
mellem Platons mystik og de indiske traditioner.
Med Alexander kom grækerne for første gang i kontakt
med inderne, men spørgsmålet er, om der ikke allerede
inden var en form for kontakt. Man skal holde sig for
øje, at Grækenland strakte sig langt ind i Asien, og
at det eneste land imellem Grækenland og Indien var
Persien, som på det tidspunkt ikke havde fået fyldt
sit sprog med alverdens arabiske fremmedord og derfor
var meget tæt på indisk. Andre folkefærd som f.eks.
skytherne kan også have spillet en rolle,
hvad George Hinge har beskrevet i efterfølgende
link: http://herodot.georgehinge.com/sjael.html
Da der forekommer nogle fremmedord, vil jeg lige
nævne de vigtigste:
eskatologi = det, der har med slutningen af livet, og
hvad der foregår bagefter, at gøre
kosmogoni = det, der har med starten og oprindelsen at
gøre, dvs. det modsatte af eskatologi.
ktonisk = det, der har med jordguden eller Moder Jord
at gøre.
hyperboræere = et sagnfolk
zoroastrisk = en, der tilbeder Zarathustra, som var en
frelserskikkelse i Persien
titaner er halvt guder og halvt mennesker, så vidt jeg ved

0 Comments:

Post a Comment

<< Home